Privacybeleid – informatie over gegevensverwerking

Wij respecteren het recht op privacy en we vinden de bescherming van gegevens belangrijk. Gegevens worden daarom beschermd met inachtneming van de algemeen van toepassing zijnde veiligheidsstandaarden.

Door akkoord te gaan met dit beleid, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens.

Hieronder volgt meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

1.         Inleidende informatie

·           Wij, Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polen, telefoon: +48 63 26 26 000;

·           U, een klant, een persoon die vragen stelt, een persoon die onze website bezoekt;

·           AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming van het Europese Parlement en de Raad (EU) 2016/679 d.d. 27 april 2016, Publicatieblad van de EU L.2016.119.1 d.d. 4 mei 2016, zal vanaf 25 mei 2018 in werking treden (hierna Verordening genoemd).

 

2.         Gegevensbeheerder

Wij zijn de beheerder van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens op basis van onze bedrijfsactiviteiten.

 

3.         Toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit met betrekking tot persoonsgegevens in Polen is momenteel de inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens. U bent gerechtigd om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

4.         Bezwaar tegen verwerking

U kunt bezwaar indienen tegen specifieke vormen van gegevensverwerking – in het bijzonder deze voor marketingdoeleinden. Wij zullen de geldigheid van uw bezwaar onderzoeken. Als uw bezwaar betrekking heeft op de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij uw bezwaar honoreren, tenzij u tegelijkertijd of tijdens het onderzoek van het bezwaar akkoord blijft gaan met het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Uw toestemmingen zijn vrijwillig. U kunt alle of enkele toestemmingen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van een eerder gegeven toestemming heeft geen invloed op ons recht om de gegevens te verwerken voor het doel waarvoor toestemming is verleend, totdat deze toestemming is ingetrokken. Het is ook mogelijk dat wij, overeenkomstig de wet, gerechtigd zijn om de gegevens op basis van een andere rechtsgrond of voor andere doeleinden te verwerken.

 

5.         Doel van gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt voor commerciële en marketingdoeleinden, evenals voor het beantwoorden van vragen die zijn gesteld via webformulieren.

Gebaseerd op uw gegevens kunt u worden onderworpen aan een profileringsmechanisme dat gebruikmaakt van uw locatie en informatie van de producten waarin u interesse hebt getoond. Het profileren kan worden gebruikt om informatie op onze website aan te passen.

Wij gebruiken uw e-mailadres en voornaam om u de nieuwsbrief te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u daarmee akkoord gaan. Als u geen nieuwsbrief wilt ontvangen, dan moet u zich uitschrijven met behulp van de link die in elke nieuwsbrief wordt getoond.

 

6.         Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt in formulieren, d.w.z. de gegevens die op open wijze worden verstrekt (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere gegevens op de webformulieren). Wij kunnen ook de gegevens verwerken die automatisch door webbrowsers worden verzameld (locatie, IP-adres en andere gegevens die door browsers worden verzonden).

 

7.         Derden aan wie wij uw informatie kunnen verstrekken

De gegevens mogen uitsluitend en alleen worden verstrekt aan bevoegde entiteiten. Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verstrekt aan derden:

·           verwerken van webformulieren,

·           automatiseren van taken,

·           e-mailmarketing,

·           verzamelen van statistische gegevens,

·           gegevensanalyse.

 

8.         Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De periode voor het verwerken van uw gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor ze verzameld worden, het doel waarvoor ze verwerkt worden, de wet, de opslagmethode die door ons wordt gebruikt en die voldoet aan de wet, uw toestemmingen en uw overige verklaringen. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen totdat u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt.

 

 

 

9.         Uw rechten

·           U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om deze te wijzigen in het geval ze niet actueel zijn en deze, in gevallen die de wet bepaalt, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

·           U hebt het recht bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw gegevens. Wij zullen een dergelijk bezwaar onderzoeken.

·           U hebt het recht om de gegevens over te zetten of kopieën van de gegevens te verkrijgen. Echter, dit recht mag de rechten en vrijheden van andere personen, inclusief handelsgeheimen of intellectuele eigendom, niet nadelig beïnvloeden. Het recht zal worden uitgevoerd naargelang de technische mogelijkheden.

·           U hebt het recht om contact op te nemen met de persoon die zaken behandelt die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Correspondentie kan naar ons adres of rechtstreeks naar de verantwoordelijke persoon worden gestuurd: iod@woodmizer.pl

.

 

Cookiebeleid

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden door de webserver en die worden opgeslagen door de browser. Als u de site opnieuw bezoekt, wordt de informatie gelezen door de server die deze heeft aangemaakt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de werking van het IT-systeem dat verantwoordelijk is voor de werking van de website te verbeteren en om inhoud aan de voorkeuren van de klant aan te passen.

Op onze website maken we gebruik van de volgende cookies:

·           Sessiecookies zijn bestanden die tijdelijk in het geheugen van de browser worden opgeslagen en die worden bewaard totdat de sessie voorbij is.

·           Permanentie cookies zijn bestanden die net zo lang in het geheugen van de browser worden bewaard als ingesteld is door de gebruiker in de browserinstellingen.

·           Eigen cookies komen rechtstreeks vanaf een bezochte webpagina.

·           Externe cookies komen van een externe website, dus van een andere website dan deze die bezocht is.

·           Configuratiecookies staan instellingsfuncties en -diensten toe op de website.

·           Essentiële cookies zorgen ervoor dat de diensten op de website beschikbaar zijn.

·           Functionele cookies zorgen ervoor dat de favoriete functies van de website van de gebruiker worden opgeslagen.

·           Advertentiecookies zorgen ervoor dat advertenties op de website worden aangepast aan de interesses van de gebruiker.

Momenteel maakt de website nog geen gebruik van alle bestanden die hierboven genoemd zijn. Echter, wij behouden ons het recht voor om deze op elk gewenst moment wel te gebruiken.

Gebruikers van de website kunnen de cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Meer informatie over de mogelijkheden van cookies en manieren om ermee om te gaan kunt u vinden in de instellingen van uw webbrowser.

Het uitschakelen van cookies kan ervoor zorgen dat enkele diensten op onze websites moeilijker te gebruiken zijn, in het bijzonder deze die vereisen dat de gebruiker aangemeld is. Het uitschakelen van de optie om cookies te accepteren resulteert niet in het verlies van toegang tot de inhoud.


Door u in te schrijven gaat u akkoord met het ontvangen van e-mailupdates van Wood-Mizer en accepteert u het Privacybeleid van Wood-Mizer.

 

Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met het Privacybeleid van Wood-Mizer.